Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

Projekti

Projekti centra za ekonomijo transporta

Raziskovalna dejavnost centra za ekonomijo transporta sestoji iz raziskav in udeležb na projektih nacionalne in evropske ravni. V okviru projektov se intenzivno pripravljajo strokovne študije, poročila in druga dokumentacija, ki išče predvsem nove možnosti, rešitve in tehnologije na področju prometa ter ekonomije. Prav tako pa se kot rezultati intenzivnega dela in razvoja na posameznih področjih pripravljajo strokovni članki, objavljeni v priznanih domačih in tujih revijah.

V nadaljevanju so podane povezave do projektov, ki so bili izdelani oziroma so še v fazi izdelave v okviru razpisov Evropske Unije, nacionalnih podjetij in vladnih organizacij (ministrstva in drugi naročniki). Klik na posamezno povezavo vas popelje do podrobnejših opisov projektov, pri ustvarjanju katerih je sodeloval naš center.
 
Povezave:

Prijava uporabnika