Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

Predstavitev

Center za ekonomijo transporta

Center za ekonomijo transporta je bil ustanovljen v letu 2000 in deluje pod okriljem Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru v okviru Inštituta za prometne vede.

Dejavnosti centra so usmerjene v izvajanje mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektov na področju prometa. Poudarek je predvsem na iskanju aplikativnih rešitev za podjetja in pripravi strokovnih podlag za nosilce odločanja na državni ravni.Od ustanovitve naprej je bil Center za ekonomijo transporta pod vodstvom dr. Staneta Božičnika, udeležen v več kot 20-tih EU projektih, ki so bili sofinancirani v okviru 5., 6. in 7. Okvirnega programa, Obzorja 2020, Interreg shem in programa Inteligentna Energija Evrope. Projektna skupina Centra za ekonomijo transporta je sestavljena iz petih rednih in številnih zunanjih sodelavcev s specialnimi znanji iz področja prometa.

Raziskovalna področja:

  •     ekonomija transporta
  •     logistika
  •     transportne tehnologije
  •     transport in okolje
  •     transportna politika
  •     transportno načrtovanje in razvoj
  •     transportna optimizacija
   

Aktualni projekti

DANOVA (2020 - 2022)

News image

Innovative transportation services for blind and partially-sighted passengers in Danube ...

SMACKER (2019 - 2022)

News image

Soft measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural ...

Prijava uporabnika