Raziskovalni projekti

Obvestila

Več o zaključni konferenci projekta eGUTS, ki je bila 17. 9. 2019 v Zadru.

Predstavitev

Center za ekonomijo transporta

Center za ekonomijo transporta je bil ustanovljen v letu 2000 in deluje pod okriljem Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru v okviru Inštituta za prometne vede.

Dejavnosti centra so usmerjene v izvajanje mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektov na področju prometa. Poudarek je predvsem na iskanju aplikativnih rešitev za podjetja in pripravi strokovnih podlag za nosilce odločanja na državni ravni.Od ustanovitve naprej je bil Center za ekonomijo transporta pod vodstvom dr. Staneta Božičnika, udeležen v več kot 20-tih EU projektih, ki so bili sofinancirani v okviru 5., 6. in 7. Okvirnega programa, Interreg shem in programa Inteligentna Energija Evrope. Projektna skupina Centra za ekonomijo transporta je sestavljena iz petih rednih in številnih zunanjih sodelavcev s specialnimi znanji iz področja prometa.

Raziskovalna področja:

  •     ekonomija transporta
  •     logistika
  •     transportne tehnologije
  •     transport in okolje
  •     transportna politika
  •     transportno načrtovanje in razvoj
  •     transportna optimizacija
   

Aktualni projekti

SMACKER (2019 - 2022)

News image

Soft measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural ...

ECarriage 4CBST (2018 - 2021)

News image

Kočijaške poti za e-kočije

MELINDA (2018 - 2021)

News image

Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal Shift in the ...

MAHEPA (2017 - 2021)

News image

Modular Approach to Hybrid Electric Propulsion ...

eGUTS (2017 - 2019)

News image

Electric, Electronic and Green Urban Transport ...

AlpInnoCT (2016 - 2019)

News image

Alpine Innovation for Combined ...

GRASPINNO (2016 - 2019)

News image

Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth...

SULPiTER (2016 - 2019)

News image

Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional Freight ...

Prijava uporabnika