Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

Nacionalni projekti

Projekti centra za ekonomijo transporta

Raziskovalna dejavnost centra za ekonomijo transporta sestoji iz raziskav in udeležb na projektih nacionalne in evropske ravni. V okviru projektov se intenzivno pripravljajo strokovne študije, poročila in druga dokumentacija, ki išče predvsem nove možnosti, rešitve in tehnologije na področju prometa ter ekonomije. Prav tako pa se kot rezultati intenzivnega dela in razvoja na posameznih področjih pripravljajo strokovni članki, objavljeni v priznanih domačih in tujih revijah.

V nadaljevanju je podan spisek projektov, ki so bili izdelani oziroma so še v fazi izdelave v okviru nacionalnih raziskovalnih programov in razpisov ministrstev ter drugih organizacij. Klik na posamezno sliko ali povezavo vas popelje do podrobnejšega opisa projekta, pri ustvarjanju katerega je sodeloval naš center.
 

Nacionalni projekti - aktualni

ION (2018-2021)

Integracija navigacije v zunanjem okolju in zaprtih prostorih
 

Nacionalni projekti - izvedeni

Prijava uporabnika