Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

Zaposleni

Zaposleni v Centru za ekonomijo transporta

Center za ekonomijo transporta redno zaposluje več visoko kvalificiranih raziskovalcev, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Center sodeluje tudi s številnimi zunanjimi sodelavci v skladu s specifičnimi potrebami konkretnih raziskovalnih projektov.

 Vodja centra za ekonomijo transporta

LetnikTomislav

dr. TOMISLAV LETNIK
docent


Tel.: +386 2 22 94 394
tomislav.letnik@um.si

CV: Tomislav Letnik je vodja centra za ekonomijo transporta na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, v katerem deluje že vse od leta 2005 kot vodja projektov. Njegovo delo obsega vodenje evropskih in nacionalnih projektov na področju logistike, transporta in ekonomije. Sodeloval je v številnih evropskih projektih, kot so: HYPSTAIR, CO-EFFICIENT, BESTFACT, FUTUREMED, TransNEW, KASSETTS, CASTLE, KOMODA, RECODRIVE, BESTUFS, DIFFERENT, B2B LOCO, TREMOVE itd. Od leta 2010 na Univerzi v Mariboru opravlja tudi funkcijo asistenta in predavatelja, kjer izvaja in sodeluje pri predmetih s področja logistike, transportne ekonomije, investicijskih odločitev in teorije sistemov. Tomislav Letnik je diplomant in doktorand prometnega inženirstva Fakultete za gradbeništvo, prometni inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Bibliografija

 

Vodja projektov


dr. STANE BOŽIČNIK
redni profesor


Tel.: +386 2 22 94 311
stane.bozicnik@um.si

CV: red. prof. dr. Stane Božičnik je ustanovitelj Centra za ekonomijo transporta na Fakulteti za gradbeništvo , prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. V Centru deluje kot vodja projektov, višji znanstveni sodelavec in kot predavatelj npredmetov Poslovna logistika, Organiziranje poslovanja prometnih podjetij, Osnove transportnih tehnologij. Področja delovanja: logistika, promet, (transportna) ekonomija, (mednarodni) marketing in inženirstvo. Aktivno vodi in sodeluje v projektih, financiranih s strani EU in ter vnacionalnih projektih na področjih: tovorni tokovi, intermodalni transport, logistični centri, dopolnilno financiranje, zunanji stroški transporta itd. 
Bibliografija 

Vodja projektov, raziskovalka


KATJA HANŽIČ
uni. dipl. ekon.

Tel.: +386 2 22 94 376
katja.hanzic@um.si
CV: Katja Hanžič je vodja projektov na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Diplomirala je na univerzitetnem študijskem programu ekonomija, smer marketing (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2003).  V času svojega dela v Centru za ekonomijo je opravljala naloge vodje v projektih TransNEW, B2B Loco, KOMODA, BESTFACT (vsi 7. Okvirni programu EU), projektu FUTUREMED (program Mediteran), projektu RECODRIVE (IEE) in projektu CASTLE (Interreg IVC) in TRALOTRA. Vodila in koordinirala je projekt CO-EFFICIENT, kjer je bila Univerza v Mariboru vodilni partner. Trenutno vodi aktivnosti projekta eGUTS ter sodeluje pri projektih GRASPINNO in SULPiTER, hkrati sodeluje tudi pri študijah, ki jih Center opravlja za zunanje naročnike.
Bibliografija

Raziskovalka, vodja projektov

Marksel Marsenka
MARŠENKA MARKSEL
uni. dipl. ekon.

Tel.: +386 2 22 94 393
marsenka.marksel@um.si
CV: Maršenka MARKSEL je raziskovalka na Univerzi v Mariboru-Fakulteta za gradbeništvo. Svoj študij je zaključila na Ekonomsko-poslovni fakulteti z nazivom univerzitetni diplomiran ekonomist. V času študija je aktivno sodelovala pri več projektih in raziskavah na Inštitutu za ekonomsko diagnozo in prognozo na Ekonomski-poslovni fakulteti in v Centru za ekonomijo transporta na Fakulteti za gradbeništvo, kjer je nazadnje sodelovala pri projektu CASTLE in TransNEW.

Raziskovalka

Nina Pavletic

NINA PAVLETIČ
uni. dipl. ekon.

Tel.: +386 2 22 94 393
nina.pavletic@um.si

CV:  Nina Pavletič je raziskovalka na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Študij je zaključila na univerzitetnem študijskem programu ekonomija, smer marketing na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V Centru za ekonomijo transporta na Fakulteti sodeluje pri projektih AlpInnoCT, SULPiTER, eGUTS in GRASPINNO.

Raziskovalec


MITJA KLEMENČIČ
uni. dipl. inž. prom.

Tel.: +386 2 22 94 374
mitja.klemencic@um.si
CV: Mitja Klemenčič je predavatelj in asistent za področje upravljanja mobilnosti in prometne tehnike (Javni potniški promet in obratovanje železnic). Diplomiral je na študijskem programu promet (Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 2004). Že v času študija je sodeloval pri programu izmenjave študentov (leto dni na na Tehnični univerzi v Gradcu in TU Dresden), svoje mednarodno udejstvovanja pa nadaljuje skozi delo na različnih mednarodnih projektih s področja mobilnosti in prometa (ATTAC, PROCEED, Eliptic itd.) in nacionalnih/lokalnih projektih (Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v Sloveniji, Mednarodni informacijski sistem od vrat do vrat Maribor-Graz, CPS Maribor, CPS Murska Sobota). Aktivno je vključen v projekt AlpInnoCT.

Raziskovalec

Mesarec Beno
mag. BENO MESAREC
uni. dipl. inž. prom.

Tel.: +386 2 22 94 392
beno.mesarec@um.si
CV: Beno Mesarec od leta 2002 poučuje in raziskuje na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Njegovo področje dela je prometno modeliranje in načrtovanje prometa. Sodeloval je v več mednarodnih in nacionalnih projektih: Vzajemna veljavnost vozovnice za javni prevoz (PHARE - CBC), PORTAL, ALP-NET, REDECON, Tremove (Implementacija modela Tremove v Sloveniji), Analiza baze podatkov, virov in metodologije za zbiranje podatkov o prometu v Sloveniji, Analiza eksternih stroškov prometa v Sloveniji, Izdelava mobilnostnih planov na različnih nivojih (občina, regije itd.). Aktivno je vključen v projekt SULPiTER.
 

Prijava uporabnika