Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

SMACKER (2019 - 2022)

 NASLOV Soft measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas
 AKRONIMSMACKER
 NAROČNIKEvropska komisija – Interreg Srednja Evropa
 NOSILEC PROJEKTAKatja Hanžič
 ČASOVNI OKVIR1. 4. 2019 – 30. 6. 2022
 KOORDINATOR PROJEKTA SRM Società Reti e Mobilità (IT)
 SODELUJOČE ORGANIZACIJEFondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (IT)
Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni (PL)
Městská část Praha Suchdol (CZ)
Univerza v Mariboru (SI)
Mestna občina Murska Sobota (SI)
BKK - Budapesti Közlekedés I Központ Ártkörűe N Működő Részvénytá Rsaság (HU)
Regionsman agement Osttirol (AT)
BOKU - Universität für Bodenkultur Wien (AT)
 POVEZAVE https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html

 

smacker logoRegije, ki so na obrobju glavnih prometnih omrežij, se soočajo z enakimi težavami in vprašanji, ne glede na njihovo geografsko lego. Izzivi, s katerimi se srečujejo številne oddaljene regije v srednji Evropi, so neustrezne in/ali neizkoriščene storitve mobilnosti, visoki stroški, pomanjkanje storitev za končne dele povezav,  slabe povezave med modalitetami, pomanjkanje informacij za potnike in pretirana uporaba osebnih vozil za mobilnost. 

V okviru projekta SMACKER bomo preučili vprašanja povezana z mobilnostjo v obrobnih in ruralnih območjih za spodbujanje prevoznih storitev, ki se prilagajajo potrebam uporabnikov, z namenom doseganja boljše in učinkovitejše povezanosti lokalnih in regionalnih sistemov z glavnimi transportnimi koridorji in vozlišči. Aktivnosti projekta obsegajo izvajanje »mehkih« ukrepov (kampanje za spremembo vedenja uporabnikov) kakor tudi izvedbo pilotnih aktivnosti (storitev mobilnosti) za spodbujanje trajnostnih rešitev javnega prevoza na območjih z nizko gostoto poseljenosti. SMACKER bo podpiral lokalne skupnosti pri preoblikovanju storitev javnega prevoza tako, da bodo le-te skladne s potrebami uporabnikov. V ta koordiniran proces sooblikovanja bodo vključeni lokalni/regionalni partnerji kakor tudi drugi deležniki. Hkrati bomo projektni partnerji spodbujali uvajanje novih storitev mobilnosti ter izvajali motivacijske kampanje za popularizacijo storitev javnega potniškega prometa med prebivalci in turisti. V projektu SMAKER bodo uporabljeni tudi inovativni pristopi uporabe igrifikacije in »drezanja« uporabnikov s pomočjo informacijske tehnologije.

Pilotni projekt SMACKER bo izveden tudi v Murski Soboti, kjer bodo partnerji projekta preizkusili storitev javnega potniškega prometa, ki se odziva na potrebe uporabnikov. Tako bodo preučene možnosti in uporabnost čezmejne povezave z avstrijsko Radgono oziroma možnosti novih povezav znotraj Pomurja. Pričetek izvajanja pilotnih aktivnosti je predviden v letu 2020.

Prijava uporabnika