Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

MAHEPA (2017 - 2021)

 NASLOV Modular Approach to Hybrid Electric Propulsion Architecture
 AKRONIMMAHEPA
 NAROČNIKEvropska komisija - Obzorje 2020
 NOSILEC PROJEKTAizr. prof. dr. Stane Božičnik
 ČASOVNI OKVIR1. 5. 2017 – 31. 10. 2021
 KOORDINATOR PROJEKTAPipistrel Ajdovščina d.o.o (SI)
 SODELUJOČE ORGANIZACIJEUniverza v Mariboru (SI)
Compact Dynamics GmbH (DE)
Deutsches Zentrum fuer luft un raumfahrt EV (DE)
Universitaet ULM (DE)
H2FLY GmbH (DE)
Technische Universiteit Delft (NL)
Politechnico di Milano (IT)
 POVEZAVEhttps://mahepa.eu/

mahepaCilj projekta MAHEPA je zmanjšanje razkoraka med raziskavami in proizvodnjo nizko-emisijskih pogonskih tehnologij, ki bi omogočile doseganje okoljskih ciljev na področju letalstva do leta 2050.

V projektu bosta razviti dve različici visoko učinkovite, nizko-emisijske, serijske hibridno-električne pogonske konstrukcije, ki bosta preizkušeni v ustreznem okolju (doseganje stopnje tehnološkega razvoja TRL 6). V prvi različici bo kot primarni vir uporabljen električni generator v povezavi z motorjem z notranjim izgorevanjem, v drugi različici bodo kot vir energije uporabljene vodikove celice. Izvedba v dveh različicah bo tako prikazala prilagodljivost pogonske konstrukcije. Obema različicama bo skupen kontrolni modul z naprednimi metodami upravljanja in nadzora nad močjo, ki omogoča optimizacijo misij in dosega ter nadzor emisij hibridnega-električnega letala. Novost bodo predstavljale komponente močnostne elektronike, predvsem visoko-učinkovit električni pogonski motor in inverter nove generacije. Obe različici pogonske konstrukcije bosta preizkušeni s testi letenja, ki bodo izvedeni na različnih manjših letalih, namen le-teh pa bo pokazati fleksibilnost pogonskih sistemov in možnost uporabe na večjih letalih. Vizionarska študija izvedljivosti, ki bo preučila možnosti uvedbe obeh tehnologij v komercialno letalstvo, bo zaključila projekt. 

Projekt MAHEPA bo na osnovi pridobljenega tehnološkega znanja in podatkov testnih poletov ocenil uspešnost in učinkovitost delovanja ter zmožnost zmanjšanja emisij z uporabo obeh tehnologij. Na tej podlagi bodo lahko izdelani zaključki o možnostih uporabe tehnologij za megavatne pogonske hibridne sisteme na ogljikovodik in vodik z ničelno emisijo. Razvoj novih pogonskih sistemov za manjša letala odpira vrata za razvoj novih, komercialnih, nizko emisijskih in visoko učinkovitih letal.

Novice
- 2. plenarno zasedanje projekta MAHEPA, 24.- 25. oktober 2017

Prijava uporabnika