Raziskovalni projekti

Obvestila

Uživajte poletje, vrnemo se jeseni. Cool

Optimizacija transporta

Predstavitev orodij za optimizacijo transporta razvitih v projektu KASSETTS

V projektu KASSETTS je sodelovalo 9 projektnih partnerjev iz 8 srednjeevropskih držav. Ideja projekta izhaja iz naraščajočih potreb malih in srednjih podjetij (MSP) na področju organiziranja in izvedbe (mednarodnega) transporta.

Logistični problem, s katerim se soočajo MSP, izhaja iz majhnega obsega proizvodnje, ki generira večje število majhnih pošiljk ter s tem povezane nestalne potrebe po transportu. Zaradi majhnih in razpršenih potreb po transportu imajo MSP težave pri racionalni izvedbi transporta. V veliki večini gre namreč za (manjše) delne pošiljke, ki so v primerjavi s pošiljkami velikih podjetij (zabojnik, velik tovornjak) po enoti transporta nekajkrat dražje. V skladu s to ugotovitvijo MSP na področju logistike ne morejo biti konkurenčna velikim podjetjem. Projekt je poiskal možno rešitev tega problema v obliki informacijsko-komunikacijskega sistema, ki s pomočjo združevanja (in optimiranja) prevoznih potreb večjega števila MSP v enoten sistem omogoča doseganje številnih sinergijskih učinkov za sodelujoča podjetja.

Osrednji cilj projekta je bil razviti in preizkusiti sistem, ki MSP omogoča enakovredno nastopanje na transportnem trgu. Razvita rešitev pomeni nov organizacijski pristop, ki podjetjem preko mednarodne mreže logističnih koordinatorjev s pomočjo skupnega informacijskega sistema (IKT)  omogoča  združevanje transportnih pošiljk in zmanjševanje logističnih stroškov. Hkrati rešitev pomembno prispeva tudi k zmanjšanju obsega tovornega prometa na cestah ter seveda tudi k zmanjšanju negativnih učinkov prometa na okolje.

Razvita rešitev je na voljo vse od konca leta 2010. Pilotno testiranje rešitve je trajalo od novembra 2010 do novembra 2011. Izmerjeni učinki na poslovanje sodelujočih podjetij in na okolje so bili zelo pozitivni in so prikazani v spodnji tabeli:

Na spodnjih povezavah so na voljo predstavitveni materiali in interaktivne vsebine, ki služijo osnovnemu spoznavanju lastnosti in zmožnosti razvitega programskega orodja “Broker”. V primeru, da bi bili zainteresirani za uporabo orodja ali njegov nadaljnji razvoj nas kontaktirajte in predstavili vam bomo možnosti sodelovanja. 

       KASSETTS priročnik
   (datoteka se odpre s klikom na ikono)
                       
 KASSETTS interaktivno učno gradivo - video 1 
   (posnetek se odpre s klikom na ikono)   

 KASSETTS interaktivno učno gradivo - video 2 
   (posnetek se odpre s klikom na ikono)   

 

Prijava uporabnika