Info

Enjoy summer, we'll be back in autumn. Cool

Tomislav Letnik - contributions

Conferences, workshops, round tables and other event contribution of Tomislav Letnik in since 2005.

2014

Event: Strokovni posvet: Projekti in razvoj slovenske železniške infrastrukture (Panel discussion: Projects and Development of Slovenian Railway Infrastructure)
Date and place: 8 October 2014, Maribor (Slovenia)
Article title: Tran-European Corridors Development Impact on Strategic Transport and Logistic Position of Slovenia

Event: 11. Mednarodna konferenca o logistiki in trajnostnem transportu (11th International Conference on Logistics and Sustainable Transport)
Date and place: 19.-20. June 2014, Celje
Contribution title: Presentation of the project FUTUREMED

2013

Event: Dnevi posavske energetike - Učinkovita raba energije v malih in srednjih podjetjih (Energy Days in Posavje Region)
Date and place: 12 December 2013, Krško (Slovenia)
Contribution title: Solutions for Improvement of Energy Efficiency in Transport Companies

Event: The Danube Region transport Days 2013
Date and place: 2−3 October 2013, Belgrade (Serbia)
Contribution title: Innovative Intermodal Rail Freight Solution for Small Danube Region Member States

2012

Event: 15th International Conference on Transport Science - ICTS 2012
Date and place: 28 May 2012, Portorož (Slovenia)
Article title: The Impact of New Trans-European Transport Corridors on the Strategic Transport Position of Slovenia

Event: Transport Research Arena 2012
Date and place: 23−26 April 2012, Athens (Greece)
Article title: Audit Tool for Efficient Logistics Policy

2011

Event: "Logistics: key issue in SMEs competitiveness", European Conference and 2nd regional forum on logistic excellence
Date and place: 17th February 2011, Chamber of Commerce of Valencia, Valencia.
Article title: Policy guidelines on the base of tools applications

Event: SEETRANS 2011, Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU
Date and place: 12-13 April 2011, Ljubljana - Slovenia
Article title: University of Maribor, Transport Economics Centre

Event: XVIII International Scientific Symposium on Transport Systems 2011
Date and place: 28-29 April, 2011, Opatija, Croatia
Article title: Advanced solutions for Slovenian road freight transport optimisation
 
Event: B2B LOCO delavnica "Poti k uresničitvi poslovnih in raziskovalnih ambicij"
Date and place: Športni park Krsnik, Pesnica pri Mariboru, 9. June 2011
Article title: Predstavitev projekta in spletne strani B2B LOCO

Event: Invited lecture for students of the Graduate program in Transportation Engineering, University of São Paulo, São Carlos School of Engineering
Date and place: 22nd-24th of September 2011, Sao Carlos, Brazil
Contribution title: Logistics policy based on logistics audit results 

2010

Event: Delavnica na temo varčne vožnje (predstavitev projekta RECODRIVE: Okoljski, ekonomski in sistemski vidiki varčne vožnje.
Date and place: Maribor, 23. 2. 2010
Article title: Model trajnostne uporabe varčne vožnje v podjetjih.

Event: 4th SoNorA University Think Tank Conference (Infrastructure, society, trade, and regional development)
Date and place: Portorož, 25th of February 2010
Article title: Relative importance of transport infrastructure investments for economic growth.

Event: 18th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2010 (The role of ITS in the near future)
Date and place: Ljubljana, March 29, 2010
Article title: Slovenian road freight transport optimization potential.

Event: 1st B2B LOCO Conference (European Transport Projects - new opportunities and challenges for enterprises)
Date and place: Poznań, Poland, 13th of May, 2010
Article title: Innovative intermodal rail freight opportunities for sustainable future logistics.

Event: Informativni dnevi & projektne borze za 7. okvirni program
Date and place: 9. - 10. september 2010, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Article title: Izkušnje z izvajanjem projektov (7OP)

Event: Delavnica Transport in okolje skozi EU projekte
Date and place: 21. oktober 2010. Portorož
Article title: B2B LOCO : predstavitev projekta

Event: Delavnica Transport in okolje skozi EU projekte
Date and place: 21. oktober 2010. Portorož
Article title: Projekt CASTLE: izboljšanje politik na področju logistike v Sloveniji

Event: Delavnica projekta TransSLO-PLUS "Raziskave v transportu danes in jutri"
Date and place: 17. 12. 2010, Ministrstvo za promet, Ljubljana
Article title: Projekt CASTLE - izboljšanje politik na področju logistike v Sloveniji

2009

Event: 17th International Symposium on Electronics in Traffic - ISEP 2009 (Sustainable transport and mobility)
Date and place: Ljubljana, Slovenia, March 26, 2009
Article title: Liberalization of rail transport in the EU as development challenge for the railway companies in the small member states.

Event: 1. letna konferenca v okviru projekta TransSlo Plus na Ministrstvu RS za promet: Promet in okolje
Date and place: Ljubljana, 17. december 2009
Article title: Informacijska infrastruktura TransSLO-PLUS.

2008

Event: Workshop Traffic research challenges & solutions
Date and place: Maribor, 22.10.2008
Article title: The analysis of Slovenian freight transport flows.

2007

Event: 18. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2010 = 18th International symposium EURO - Žel 2010 (Oživenie ekonomiky - nová výzva pre železnice)
Date and place: Žilina, Slovenská republika, 26.-27. máj 2007
Article title: Problems and perspectives of the new EU member states railway systems in the EU railway market liberalisation context.

2006

Event: 8. slovenski kongres o cestah in prometu
Date and place: Portorož, 25.-27. oktobra 2006
Article title: Inovativne rešitve na področju sodobnih informacijskih tehnologij kot sredstvo za povečanje tovorne izkoriščenosti vozil.

2005

Event: Posvetovanje Življenje v mestu s poudarkom na prometu
Date and place: Maribor, 26.5.2005
Article title: Financiranje javne prometne infrastrukture v MOM.