Delavnica SEETRANS 2012 - Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU

NASLOV KONFERENCE
SEETRANS 2012 - Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU
ORGANIZATORCenter za ekonomijo transporta
SODELUJOČE ORGANIZACIJE
Mreža nacionalnih kontaktnih točk 7.OP za področje transporta (ETNA), Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor
KRAJ IN DATUMLjubljana, 24 in 25 september 2012
POVEZAVEwww.transslo-plus.si


Mreža nacionalnih kontaktnih točk 7.OP za področje transporta (ETNA), Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor ter Center za ekonomijo transporta (Univerza v Mariboru) je organizirala mednarodno delavnico za prijavo projektov 7.OP: »SEETRANS 2012«, Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU, ki je potekala 24. in 25. septembra 2012 v Ljubljani.

Cilj “SEETRANS 2012” je povezati razvojno-raziskovalne organizacije, predstavnike gospodarstva in politike iz Slovenije, Jugo-vzhodne Evrope in drugih držav EU z namenom, da predstavijo rezultate dosedanjih raziskav (7.OP), svoje raziskovalne kompetence, načrte in potrebe. V skladu z raziskovalnimi interesi in cilji so delovne skupine izoblikovale projektne predloge za kandidiranje na razpisih 7.OP.

GALERIJA SLIK:


Prijava uporabnika