Indeksirano v: SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef
Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij. Objavljeni so članki s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
  • 1. članek B. Janc in Ž. Vukelić Tlak izplačne črpalke pri geotermalnih vrtinah Rotacijsko vrtanje je rudarska metoda za pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin. Med rotacijskim vrtanjem globokih vrtin prihaja do občutnega padca tlaka V prispevku je predstavljen postopek in teoretično ozadje določanja delovnega tlaka črpalke a raziskovalno geotermalno vrtino Sob-4g ...
  • 2. članek J. A. Duque Felfle in drugi Razširjena enačba nosilnosti temeljnih tal pod plitvimi temelji na grobozrnatih zasekih v mehkih tleh V članku je predlagana metoda za oceno nosilnosti temeljnih tal pod plitvem temeljem na grobozrnatem zaseku v mehkih tleh. Metoda temelji na interpolaciji dveh enačb ...
  • 4. članek A. Lazar in drugi Vključevanje merilnih tehnik, ki se uporabljajo za spremljanje plazu Laze v Sloveniji očasno premikanje terena na območju vasi Laze v občini Gorenja vas-Poljane se je močno pospešilo po intenzivnih padavinah v začetku leta 2014. Raziskave so bile izvedene za določitev prostornine plazu, globine drseče ravnine in dinamike premika. Med študijo dinamike drsenja ...
  • 5. članek A. Pal in drugi Modeliranje in analiza digitalnih površinskih modelov z uporabo visoko ločljivih UAV slik Brezpilotna letalska vozila (UAV) se vedno pogosteje uporabljajo za zbiranje geodetskih podatkov in topografsko kartografijo. Uporaba UAV-jev pri fotogrametričnem raziskovanju zagotavlja učinkovit način a pridobivanje orfotografij in digitalnih površinskih modelov ...
  • 7. članek P. Deb in S. Kumar Pal Odnosa obtežba-posedek in obtežba-delitev obtežbe za temeljno ploščo na pilotih na slojevitih tleh Za lažje razumevanje odnosov obtežba-posedek in porazdelitve obremenitve na temeljni plošči na pilotih, ki leži na različnih slojevitih zemljinah ...
  • 8. članek P. Li in drugi Numerična raziskava učinkov prostorskih vplivov in podpornih konstrukcij med izkopavanjem gradbene jame V članku je podano poročilo o terenskem preizkusu v Nanjingu na Kitajskem, ki je bil opravljen z namenom raziskovanja učinkov izkopavanja na plitveje vkopane ...

Vol. 17
ISSN 1854-0171

  • 3. članek D. Ignjatović Stupar in drugi Opazovanje obsežnih premikov mase v kamnolomu Lipica II s senzorjem premika žarka EL Ne samo, da se ljudje igrajo z okoljem, ki daje kamnolomu slabo zunanjo podobo, narava tudi vrača udarec v gibanja notranjih mas z zmanjšanjem varnostnih parametrov izkopavanja prostora ...
  • 6. članek K. Doumi in drugi Eksperimentalno raziskovanje vpliva relativnega efektivnega premera na mejno strižno trdnost delno zasičenih grobo zrnatih zemljin Predstavljena eksperimentalna preiskava opisuje temeljne raziskave za raziskovanje vpliva relativnega učinkovitega premera na mehansko obnašanje delno zasičenih zrnatih ...