European projects

Projects at the European level

Most of the projects at the European level are the result of good cooperation between partner organizations from the European Union. We participate with partners in the EU Programs of the European Union (5th, 6th and 7th Framework Program) and interregional programs (Interreg IIIb, IIIc). The state-of-the-art of individual traffic planning systems is analysed in projects and proposals are made for the enhancement of the quality of life which are then implemented in pilot project.
 

List of EU projects:

 • PMinter (2010-2013)

  There are no translations available.

  PMinter logo

  Poglobitev razumevanja o interakciji lokalnih in regionalnih emisij, meteorologije,

  inštrumentov za vzdrževanje kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s pomočjo

  računalniške simulacije in meritev na skupnem čezmejnem območju Celovca s spodnjo

  avstrijsko Koroško, južne avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo.

   
 • ATTAC (2011-2013)

  There are no translations available.

  ATTAC logo
  Za razvoj prometa v jugovzhodni Evropi so bila do sedaj značilna predvsem velika vlaganja v transportno infrastrukturo (ceste, železnice, tramva, idr.), medtem ko so bili mehki ukrepi za spodbujanje rabe JPP osamljeni in nepovezani. Partnerji projekta ATTAC so prepoznali vzporedni pristop, ki medsebojno povezuje vlaganja v infrastrukturo s spodbujenjem rabe JPP, kot resnično konkurenčno alternativo rabi osebnih vozil.
   
 • PROCEED (2006-2009)

  Principles of successful high quality public transport operation and development -The main objective of the project PROCEED is to develop guidelines for successful implementation of high quality public passenger transport services in small and medium sized European cities (up to approximately 250,000 inhabitants).
   
 • MAX (2006-2009)

  Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies -The project deals with the topic of Mobility Management (MM) and Travel Awareness (TA). Research is based on the belief that the so-called soft measures in the planning of mobility in the context of spatial and transport planning exert the greatest positive impact on the quality of life with the lowest costs.