Fakulteta

There are no translations available.

Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.

V okviru raziskovalnih programov se izvajajo mednarodni, nacionalni in regionalni znanstveni in razvojno raziskovalni projekti, izdelujejo pa se tudi elaborati, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Raziskovalni in razvojni projekti se v večini izvajajo s strani raziskovalnih centrov in laboratorijev. Generalno se raziskovalni in razvojni projekti opravljajo s strani ekipe 30 polno zaposlenih oseb, ki jo sestavljajo doktorji tehničnih znanosti, magistri tehničnih in ekonomskih znanosti, diplomirani inženirji gradbeništva in prometa ter drugi.

 

Slika: shematski prikaz Inštituta za prometne vede, ki ga sestavljajo štirje centri.