Predstavitev

Center za raziskave mobilnosti

Center za raziskave mobilnosti (Centre for mobility research) je center, ki deluje pod okriljem Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru v okviru Inštituta za prometne vede.

Center za raziskave mobilnosti v okviru svojih dejavnosti izvaja mednarodne, nacionalne in regijske znanstvene, raziskovalne in razvojne projekte na področju trajnostne mobilnosti, opravlja raziskave ter nudi strokovna mnenja za potrebe institucij, podjetij in drugih strank.

Področja raziskave centra so:

 • trajnostna mobilnost
 • prometno planiranje
 • upravljanje z mobilnostjo
 • javni potniški promet (analize trga, infrastruktura, financiranje, upravljanje, marketing)
 • prometno modeliranje
 • informacijske tehnologije v prometu
 • prometna politika
 • prostorsko načrtovanje in promet
 • promet in okolje
Poslanstvo in cilji centra:
 • izboljšanje možnosti za večjo mobilnost prebivalcev,
 • implementacija okolju prijaznih oblik transporta,
 • sodelovanje pri razvijanju učinkovitega, hitrega, varnega in zanesljivega javnega potniškega prometa,
 • uporaba prometnih modelov pri napovedovanju prometnih tokov,
 • uporaba planerskih orodij pri napovedovanju prometnega toka,
 • doprinos k razvoju prometa,
 • aktivno sodelovanje pri ustvarjanju prometne politike,
 • iskanje in razvijanje novih tehnologij na področju transporta in ekonomije,
 • aktivno sodelovanje na domačih in tujih konferencah itd.
   

Projekti centra v izvajanju

PMinter (2010-2013)

News image

Poglobitev razumevanja o interakciji lokalnih in regionalnih emisij, meteorologije, inštrumentov za vzdrževanje kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s pomočjo računalniške simulacije in meritev na skupnem čezmejnem območju Celovca s ...

ATTAC (2011-2013)

News image

Za razvoj prometa v jugovzhodni Evropi so bila do sedaj značilna predvsem velika vlaganja v transportno infrastrukturo (ceste, železnice, tramva, idr.), medtem ko so bili mehki ukrepi za spodbujanje rabe ...

MAX (2006-2009)

News image

Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies - Projekt se ukvarja s tematiko upravljanja mobilnosti (Mobility Management – MM) in ozaveščanja ''potovalcev'' (Travel Awareness – TA). Raziskave temeljijo na ...

PROCEED (2006-2009)

News image

Principles of successful high quality public transport operation and development - Glavni cilj projekta PROCEED je razviti planerska orodja, ki bi jih lahko pri razvoju uspešne ponudbe javnega potniškega prometa ...

Razvoj modelov za upravljanje prometnih

News image

Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov - V okviru projektu se bo postavil prometni model, ki bo vključeval strateško-načrtovalni nivo in upravljalno- operativni nivo za vse modalitete (cesta, tir, zrak, ...

Prijava uporabnika